בהצהרה נאמר העירייה כי שיתוף הפעולה של המועצה עם עשרות חברות בסגירת רחובות לתנועה, קידום פעילויות פנאי לכל הגילאים, קיום מפגשי מודעות לחשיבות הניידות העירונית תרמו להענקת הפרס.

" בין השיפורים בעיר אנו מדגישים את פרויקט אוטובוס בית הספר בבתי הספר בעירייה, יצירת שבילי אופניים, מקומות חניה חדשים לאופניים, כמו מערכת משותפת, הרחבת אזורי הולכי רגל ושטחים ירוקים חדשים, מודרניזציה של צי התחבורה הציבורית לרכבים חשמליים, הפחתת מגבלות המהירות בבית הספר אזורים, יצירת תנאים לאנשים עם מוגבלות בניידות ותשתית דרכים בטוחה יותר", הוא מוסיף.

עבור חברת המועצה אולגה פריירה, העירייה עשתה "עבודה אינטנסיבית מאוד לשיפור הניידות בבראגה" והפרס "הוא גירוי נוסף להמשיך לעבוד לקראת ניידות ברת קיימא יותר ויותר, לטובת איכות חיים טובה יותר לכולם".

אולגה פריירה הדגישה את מחויבותה של העירייה ליצור קשר טוב יותר בין אנשים, חברות ובתי ספר ואוניברסיטאות, באמצעות ניידות עירונית בת קיימא.

אולגה פריירה הדגישה כי שבילי אופניים נבנים כך שלעיר "יש 25 ק"מ של נתיבים ייעודיים".

השקעה בתחבורה ציבורית, ברכישת 13 כלי רכב חשמליים ו -25 רכבי גז טבעי, הייתה עוד אחד מהנושאים בהם התייחס חבר המועצה, שהוסיף כי השנה יירכשו עוד 30 אוטובוסים חשמליים.