W oświadczeniu gmina mówi, że współpraca rady z dziesiątkami firm w zakresie zamykania ulic dla ruchu, promowania zajęć rekreacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, prowadzenia sesji świadomościowych na temat znaczenia mobilności miejskiej przyczyniła się do przyznania nagrody.

"Wśród ulepszeń w mieście podkreślamy projekt autobusu szkolnego w szkołach na terenie gminy, stworzenie ścieżek rowerowych, nowych miejsc parkingowych dla rowerów, rozszerzenie stref dla pieszych i nowych terenów zielonych, modernizację floty transportu publicznego dla pojazdów elektrycznych, zmniejszenie ograniczeń prędkości w strefach szkolnych, stworzenie warunków dla osób o ograniczonej mobilności i bezpieczniejszej infrastruktury drogowej" - dodaje.

Zdaniem radnej Olgi Pereiry gmina bardzo intensywnie pracuje nad poprawą mobilności w Bradze, a nagroda jest kolejnym bodźcem do dalszych działań na rzecz coraz bardziej zrównoważonej mobilności z korzyścią dla lepszej jakości życia dla wszystkich.

Olga Pereira podkreśliła zaangażowanie gminy w tworzenie lepszych relacji pomiędzy ludźmi, firmami oraz szkołami i uniwersytetami poprzez zrównoważoną mobilność miejską.

Olga Pereira podkreśliła, że budowane są ścieżki rowerowe, dzięki czemu miasto ma 25 kilometrów wydzielonych pasów.

Inwestycje w transport publiczny, z nabyciem 13 pojazdów elektrycznych i 25 pojazdów na gaz ziemny, były kolejnym z tematów poruszonych przez radną, która dodała, że w tym roku zostanie zakupionych kolejnych 30 autobusów elektrycznych.