פרנסיסקו אמראל (PSD) אמר ללוסה כי לאחר שנכנס לתפקידו בקסטרו מרים, בשנת 2013, הוא הבין כי "עדיין היו 57 גבעות שאפילו לא היו בהן מים ראויים לשתייה" ושם "האספקה נעשתה דרך חורים שאינם ראויים לשתייה", ישנם כיום ככפרים "חצי תריסר", שבקיץ אפילו לא היו מים, מכיוון שהקידוחים היו יבשים.

כשנשאל על ידי לוסה האם עבודות חלוקת המים בכפרים מפוזרים יושלמו בסוף המנדט שלו, בשנת 2025, השיב פרנסיסקו אמראל שכן וציין כי העבודות מגיעות כעת לכפרים מאטוס ופיזה בארו.

"אני משוכנע שחצי תריסר מהם [כפרים] חסרים. יש כזה שמדאיג אותנו מאוד, אבל כבר מצאנו פיתרון טכני ובעיקרון הוא יעבור למכרז לעבודה תוך זמן קצר ", אמר ראש עיריית קסטרו מרים.