ישיבת המועצה האחרונה אישרה את תנאי החוזה שיוקמו בין הסוכנות לאיכות הסביבה הפורטוגזית (APA) לבין עיריית לאגוס, במסגרתה העירייה מורשית להתערב בהגנה על קו החוף. המטרה היא לספק לעירייה את הלגיטימיות המשפטית להשקת המכרז ל"הגנה על חוף פראיה ד 'אנה ושיקום הגישה לבניין מונטנה".

לטענת העירייה, ההחלטה תאפשר להתקדם עם העבודות הדרושות להפסקה או לפחות להאט את תהליך שחיקת הצוק ולהשיב את תנאי הנגישות לבטיחות האנשים והסחורות באזור החוף, תוך צמצום ההשפעה החזותית השלילית של אותו אזור.

בינתיים, העירייה הציגה בפני המשרד לאיכות הסביבה את נכונותה לשתף פעולה בפיתוח מחקרים הנוגעים לצוק פינהאו, אזור שמראה גם סימנים ברורים לשחיקה.