Francisco Amaral (PSD) kertoi Lusalle, että astuttuaan virkaan Castro Marimissa vuonna 2013 hän huomasi, että "vielä 57 kukkulalla ei ollut edes juomakelpoista vettä" ja että "vesihuolto hoidettiin muiden kuin juomakelpoisten reikien kautta", ja nyt on noin "puoli tusinaa" kylää, joissa ei kesällä ollut edes vettä, koska porakaivot olivat kuivia.

Lusan kysyessä, saadaanko vedenjakelutyöt valmiiksi hajallaan olevissa kylissä hänen toimikautensa loppuun eli vuoteen 2025 mennessä, Francisco Amaral vastasi myöntävästi ja totesi, että työt ovat nyt käynnissä Matosin ja Pisa Barron kylissä.

"Olen vakuuttunut siitä, että puoli tusinaa niistä [kylistä] puuttuu. Yksi niistä huolestuttaa meitä paljon, mutta olemme jo löytäneet teknisen ratkaisun, ja periaatteessa se lähtee lyhyessä ajassa töiden tarjouskilpailuun", Castro Marimin pormestari sanoi.