Viimeisimmässä valtuuston kokouksessa hyväksyttiin Portugalin ympäristöviraston(APA) ja Lagosin kunnan välisen sopimuksen ehdot, joiden mukaan kunta saa osallistua rannikon suojeluun. Tarkoituksena on antaa kunnalle oikeudellinen legitiimiys käynnistää tarjouskilpailu "Praia D. Anan rannan suojelusta ja Montana-rakennuksen pääsyn kunnostamisesta".

Kunnan mukaan päätös antaa mahdollisuuden jatkaa tarvittavia töitä, jotta voidaan pysäyttää tai ainakin hidastaa jyrkänteen eroosiota ja palauttaa esteettömät olosuhteet ihmisten ja tavaroiden turvallisuuden takaamiseksi kyseisellä rannikkoalueella sekä minimoida koko alueen kielteiset visuaaliset vaikutukset.

Samaan aikaan kunta on myös esittänyt ympäristöministeriölle halukkuutensa tehdä yhteistyötä Pinhãon jyrkänteeseen liittyvien tutkimusten laatimisessa, sillä myös tällä alueella on selviä merkkejä eroosiosta.