In de laatste raadsvergadering zijn de voorwaarden goedgekeurd van het contract dat tussen het Portugees Milieuagentschap(APA) en de gemeente Lagos zal worden opgesteld en op grond waarvan de gemeente mag optreden bij de bescherming van de kustlijn. Het doel is de gemeente de juridische legitimiteit te verschaffen om de aanbesteding voor de "Bescherming van het strand van Praia D. Ana en het herstel van de toegang tot het Montana-gebouw" uit te schrijven.

Volgens de gemeente zal dit besluit het mogelijk maken de nodige werkzaamheden uit te voeren om de erosie van de klif te stoppen of althans te vertragen en de toegankelijkheid te herstellen voor de veiligheid van personen en goederen in dat kustgebied, waarbij de negatieve visuele impact van dat hele gebied tot een minimum wordt beperkt.

Ondertussen heeft de gemeente het Ministerie van Milieu ook haar bereidheid getoond om mee te werken aan studies over de klif van Pinhão, een gebied dat ook duidelijke tekenen van erosie vertoont.