ההצעה, אשר נבעה הצעת חוק שהציגה היוזמה הליברלית, אושרה עם הקולות החיוביים של PS, PCP ו BE, PSD נמנע ואת הקולות נגד ידי Chega.

בהצהרת הסיבות ליוזמה זו הדגיש איל: "בהקשר היסטורי של מגבלות כספיות חזקות, איננו רואים בכך פרופורציונלי או מוצדק שהמדינה גובה מאות יורו רק בגלל ששכחה מאמר פשוט שרק מעביר מידע שכבר נמצא ברשותו של האדם".

הטקסט הסופי מוסיף כמה נקודות למאמר החוק המגדיר את הכללים להנפקת מסמכים המוכיחים ביטוח, ובלבד שניתן להנפיק מסמכים אלה ולהצגתם באמצעים אלקטרוניים, "מבלי לפגוע בהוצאתם וזמינותם על הנייר, ללא עלות נוספת, לבקשת המבוטח או, במידת הצורך, המבוטח, או במקרים בהם אין להם אמצעים אלקטרוניים נאותים להעברה בטוחה ולקליטה של אותו".

מסמכים אלה שהונפקו אלקטרונית "להחליף את תעודת ביטוח נייר".