Liberal Girişim tarafından sunulan bir tasarıdan kaynaklanan öneri, PS, PCP ve BE'nin olumlu oyları, PSD'nin çekimser kalması ve Chega' ya aleyhindeki oylarla onaylandı.

IL, bu girişimin nedenlerinin açıklamasında şunları vurguladı: “Güçlü finansal kısıtlamaların tarihsel bağlamında, Devletin sadece zaten elinde olan bilgileri ileten basit bir makaleyi unuttuğu için yüzlerce avro talep ettiğini orantılı veya haklı olarak görmüyoruz. kişinin elinde”.

Nihai metin, bu belgelerin elektronik yollarla düzenlenebilmesi ve kullanıma sunulması koşuluyla, sigortayı kanıtlayan belgelerin düzenlenmesine ilişkin kuralları tanımlayan kanun maddesine birkaç nokta ekler., “kağıt üzerinde ihraç ve mevcudiyetine halel getirmeksizin, ekstra ücret ödemeden, poliçe sahibinin talebi üzerine veya, uygunsa, sigortalı, veya güvenli iletim için açıkça yeterli elektronik araçlara sahip olmadıkları durumlarda ve aynı resepsiyon”.

Elektronik olarak verilen bu belgeler “kağıt sigorta sertifikasını değiştirin”.