Propunerea, care a rezultat dintr-un proiect de lege prezentat de Inițiativa Liberală, a fost aprobată cu voturile favorabile ale SV, PCP și BE, PSD s-a abținut și voturile împotrivă ale lui Chega.

În expunerea motivelor acestei inițiative, IL a subliniat: „Într-un context istoric de restricții financiare puternice, nu considerăm ca fiind proporțional sau justificat faptul că statul percepe sute de euro doar pentru a uita o lucrare simplă care transmite doar informații care se află deja în posesia persoanei”.

Textul final adaugă câteva puncte articolului din lege care definește regulile de eliberare a documentelor care dovedesc asigurarea, cu condiția ca aceste documente să poată fi emise și puse la dispoziție prin mijloace electronice, „fără a aduce atingere emiterii și disponibilității acestora pe suport de hârtie, fără costuri suplimentare, la cererea deținătorului poliței de asigurare sau, după caz, a asiguratului sau în cazurile în care nu dispun de mijloace electronice adecvate pentru transmiterea și primirea în siguranță a la fel”.

Aceste documente emise electronic „înlocuiesc certificatul de asigurare pe hârtie”.