בדו"ח עדכון התחזית הכלכלית לשנת 2023, ה- OECD מצביע על ירידה בשיעור האינפלציה מ -8.1% בשנת 2022 ל -5.7% בשנת 2023, לפני שירד ל -3.3% בשנת 2024, כאשר מחירי האנרגיה והמזון מתייצבים.

תחזיות אלה משתוות ל -6.6% לשנה זו ו -2.4% לשנת 2024 שחזו בדו"ח שפורסם בנובמבר.

בין המוסדות הכלכליים העיקריים, המועצה למימון ציבורי (CFP) מצביעה על אינפלציה של 5.9%, בנק פורטוגל (BDP) 5.5%, קרן המטבע הבינלאומית (IMF) 5.7% ומשרד האוצר והנציבות האירופית של 5.1%.

ביחס לאינפלציה 'ליבה', ה- OECD צופה השנה שיעור של 4.7% ו -3.4% בשנת 2024.

המוסד מבוסס פריז מציין כי "הצעדים התקציביים יספקו פיצוי מסוים לתמיכה בהכנסות משקי בית פגיעים, אך יאטו את הירידה באינפלציה".

ה- OECD צופה גם כי הגירעון יירד מ -0.4% בשנת 2022 ל -0.1% השנה ובשנת 2024, בעוד שהממשלה מצביעה על גירעון תקציבי של 0.4% השנה ו -0.1% בשנת 2024.