I rapporten 2023 Economic Outlook Update pekar OECD på en minskning av inflationstakten från 8,1 procent 2022 till 5,7 procent 2023, för att sedan sjunka till 3,3 procent 2024, när energi- och livsmedelspriserna stabiliseras.

Dessa prognoser kan jämföras med de 6,6 procent för i år och de 2,4 procent för 2024 som förutspåddes i den rapport som publicerades i november.

Bland de viktigaste ekonomiska institutionerna pekar Public Finance Council (CFP) på en inflation på 5,9%, Bank of Portugal (BdP) 5,5%, International Monetary Fund (IMF) 5,7% och finansministeriet och Europeiska kommissionen på 5,1%.

När det gäller kärninflationen förutspår OECD en inflationstakt på 4,7 % i år och 3,4 % 2024.

Den Paris-baserade institutionen noterar att "budgetåtgärderna kommer att ge viss kompensation för att stödja utsatta hushålls inkomster, men kommer att bromsa nedgången i inflationen".

OECD förutspår också att underskottet kommer att minska från 0,4% 2022 till 0,1% i år och 2024, medan regeringen pekar på ett budgetunderskott på 0,4% i år och 0,1% 2024.