De voorzitter van de Europese assemblee, David Sassoli, zei in een publicatie op het sociale netwerk Twitter dat het groene licht was gegeven. In het bericht dat werd vrijgegeven na afloop van een vergadering van de Conferentie van voorzitters van het Europees Parlement, waarin de voorzitter van de assemblee en de leiders van de verschillende banken bijeenkomen, noemde David Sassoli dit evenement "een geweldige kans om samen met de burgers te werken aan een nieuw Europa". Dit betekent dat de Conferentie over de toekomst van Europa eindelijk "groen licht" heeft om verder te gaan.

De goedkeuring kwam een dag nadat ook de Raad van de Europese Unie (EU) zijn goedkeuring had gehecht aan de gezamenlijke verklaring van het Portugese voorzitterschap over de Conferentie over de toekomst van Europa en daarbij zijn "unanieme steun" aan het evenement had gegeven. Met de definitieve goedkeuring van vandaag kan de conferentie binnen enkele weken van start gaan, met een symbolische openingsceremonie gepland op de Dag van Europa, 9 mei, in Straatsburg, Frankrijk.

Na een lange impasse over de viering van dit evenement voor de Europese burgers - dat in mei 2020 van start had moeten gaan, maar werd uitgesteld, niet alleen vanwege de pandemie van de covid-19, maar ook vanwege de uiteenlopende standpunten van de Europese instellingen - heeft het voorzitterschap aan het begin van de maand een nieuwe bestuursvorm voorgesteld die door de 27 is goedgekeurd, na onderhandelingen over de gezamenlijke verklaring, die door de Commissie, het Parlement en de Raad moet worden ondertekend, zodat de conferentie uiteindelijk kan plaatsvinden.

Het voorstel voor een gezamenlijke verklaring, waartoe Lusa toegang had, "bevestigt" het door het Portugese voorzitterschap voorgestelde "gezamenlijk voorzitterschap", dat van fundamenteel belang is om de geconstateerde impasse op het gebied van bestuur - en met name de persoonlijkheid die de conferentie moet leiden - te doorbreken, door vast te stellen dat "de conferentie onder het gezag van de drie instellingen zal worden geplaatst, vertegenwoordigd door de voorzitter van het Europees Parlement, de voorzitter van de Raad [van de EU] en de voorzitter van de Europese Commissie".

De conferentie begint in mei onder het gezamenlijk voorzitterschap van Ursula von der Leyen, David Sassoli en António Costa, als fungerend voorzitter van de Raad van de EU, tot eind juni, waarna hij wordt vervangen door de premier van Slovenië, die het trio van voorzitterschappen van de Raad, gevormd door Duitsland, Portugal en Slovenië, vervolledigt, waarbij Ljubljana op 1 juli Lissabon opvolgt.

Dit "gezamenlijk voorzitterschap" zal worden bijgestaan door een uitvoerend comité dat de drie instellingen op voet van gelijkheid plaatst, aangezien elk drie vertegenwoordigers en maximaal vier waarnemers zal aanwijzen, en de werkzaamheden gezamenlijk zal voorzitten, waarbij de besluiten met eenparigheid van stemmen worden genomen.

Vertegenwoordigers van het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité, alsmede van de Conferentie van de gespecialiseerde organen voor Unie-aangelegenheden van de parlementen van de Europese Unie (COSAC), kunnen ook worden uitgenodigd voor het uitvoerend comité.

Dit uitvoerend comité zal op zijn beurt worden bijgestaan door een secretariaat, waarin de drie instellingen eveneens op voet van gelijkheid vertegenwoordigd zullen zijn. Tenslotte is er een plenaire conferentie gepland, "die ervoor zal zorgen dat de aanbevelingen van de panels van nationale en Europese burgers, gegroepeerd per thema, zullen worden besproken zonder een van tevoren vastgestelde uitkomst".