In de brief, waartoe het Portugese persbureau Lusa toegang had, vestigt SEP de aandacht op wetsdecreet nr. 89/2020 van 16 oktober, waarbij een uitzonderlijk stelsel wordt ingevoerd voor de totstandbrenging van juridische arbeidsbetrekkingen voor onbepaalde of onbepaalde tijd in de organen, organismen, diensten en andere entiteiten van het ministerie van Volksgezondheid.

Op 26 januari heeft het ministerie toestemming gegeven voor de opening van vergelijkende onderzoeken en het aantal te bezetten arbeidsplaatsen in elke instelling vastgesteld; in de overheidsadministratie worden de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geacht automatisch te worden verlengd tot het einde van de vergelijkende onderzoeken.

De regionale gezondheidsdiensten (ARS) van het centrum en van Lissabon en de Taagvallei zijn echter niet gemachtigd om vergelijkende onderzoeken te openen, wat volgens de vakbond betekent dat ongeveer 1.800 verpleegkundigen zullen worden ontslagen.

"Het betekent dat, ontoelaatbaar, alle verpleegkundigen die tussen 1 augustus en 31 december 2020 een contract voor bepaalde tijd hebben gesloten en die de acht maanden tussen 1 april en 31 augustus 2021 volmaken, zullen worden ontslagen", waarschuwt de SEP in de brief.

Ook in de publieke sector zullen er ontslagen vallen voor verpleegkundigen met een contract van bepaalde duur voor de periode tussen 18 oktober en 31 december 2020 en die de acht maanden tussen 18 juni en 31 augustus 2021 volmaken.

In de instellingen van de publieke administratieve sector, met name in de ARS van het centrum en van Lissabon en de Taagvallei, zullen verpleegkundigen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de periode tussen 1 mei en 31 december 2020, en die de acht maanden tussen 1 februari en 31 augustus 2021 volmaken, worden ontslagen.

Volgens de "Maandelijkse analyse van het sociaal evenwicht" in de "SNS - Portal do SNS", werden tussen 1 augustus en 31 december 2020 1.833 contracten afgesloten met verpleegkundigen die, omdat ze van bepaalde duur zijn, zullen worden ontslagen, hekelt de vakbondsstructuur.

De SEP herinnert eraan dat, ondanks de daling van het aantal nieuwe gevallen en van het aantal gehospitaliseerde personen met Covid-19, de gezondheidsbehoeften "zullen worden gehandhaafd en uitgebreid", namelijk wat betreft de dringende hervatting en intensivering van de reacties van de SNS op de zogenaamde "niet-covid.19 gezondheidsbehoeften", de verhoogde activiteit van verpleegkundigen bij "massale tests en vaccinaties", het recht op vakantie, betaald verlof, vrije tijd, rustperiodes en de noodzakelijke integratie van jonge verpleegkundigen die, na hun opleiding in juli, vanaf augustus zouden moeten worden toegelaten.

In haar missive eist de SEP dat de door PE-bedrijven beheerde inrichtingen alle contracten voor bepaalde tijd, ook die voor onbepaalde tijd, die gebaseerd zijn op de vervanging van tijdelijk afwezige verpleegkundigen, omzetten in contracten voor onbepaalde tijd, en dat in de inrichtingen van de administratieve overheidssector de contracten voor bepaalde tijd automatisch worden verlengd tot het einde van de aanbestedingsprocedures, en dat tot 30 maart de aanbestedingen worden geopend in de centrale en de regionale gezondheidsautoriteiten van Lissabon en de Taagvallei.