In een onderzoekdocument dat in het internationale wetenschappelijke tijdschrift "Atmospheric Research" is gepubliceerd, wordt erop gewezen dat de belangrijkste veranderingen zich zullen voordoen in de centrale en oostelijke regio's van het Iberische schiereiland en dat aan de Middellandse-Zeekust en in de Pyreneeën de intensiteit van de hittegolven met 150 procent kan toenemen.

Verwacht wordt ook dat deze verschijnselen steeds grotere gebieden zullen bestrijken, met een toename van 6 tot 8 procent per decennium, waardoor steeds meer mensen aan hitte zullen worden blootgesteld, het energieverbruik voor airconditioning zal toenemen en het risico op brand zal toenemen, voorspellen de wetenschappers.

Bij het analyseren van hittegolven kijken wetenschappers naar vier parameters, de frequentie, de duur, de intensiteit en de omvang van het gebied dat zij treffen, maar in dit onderzoek hebben zij ook de zogenaamde overtollige warmte-index bestudeerd, die verband houdt met het effect van de temperatuur op het menselijk lichaam.

De overtollige warmte-index kan worden gebruikt om beslissingen te nemen die de negatieve gevolgen van hittegolven voor de volksgezondheid of andere factoren, zoals landbouw, bossen en energie, verminderen.

Tussen 1971 en 2000 is de gemiddelde duur van hittegolven met 1,71 procent per decennium toegenomen en de maximale duur met 4,3 procent per tien jaar.

Verwacht wordt dat deze tendens zich in de nabije toekomst zal voortzetten en studies wijzen op een aanzienlijke toename van de intensiteit, de frequentie, de duur en de omvang van de hittegolven op het Iberisch schiereiland in deze eeuw.