Tijdens hun patrouille werden de NPA geattendeerd op een dier dat zich aan de kant van de weg bevond, in de plaats Palvarinho. Naar aanleiding van de actie ging de NPA ter plaatse en redde het dier, dat goed gevoed en zonder verwondingen bleek te zijn. Na de zorgvuldigheid van de politie werden de eigenaars geïdentificeerd en werd een proces-verbaal opgemaakt wegens het ontbreken van een CITES-certificaat en omdat het dier niet gemerkt was.

Het GNR herinnert eraan dat de Afrikaanse sporenschildpad, een niet-inheemse soort met weinig natuurlijke vijanden in Portugal, zich in het wild zeer gemakkelijk voortplant en een bedreigende factor kan worden voor het voortbestaan van niet-inheemse schildpadden, omdat zij om hetzelfde voedsel wedijveren en omdat zij de genetica van de andere soorten kunnen veranderen.

De Republikeinse Nationale Garde heeft, via de Dienst Natuur- en Milieubescherming (SEPNA), als dagelijkse zorg de bescherming van dieren, en doet een beroep op het publiek om milieusituaties te melden. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van de SOS Lijn Milieu en Grondgebied (808 200 520), die permanent operationeel is voor het melden van overtredingen of het ophelderen van eventuele twijfels.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de communicatie- en public relationsofficier van het territoriaal commando van Castelo Branco, kapitein Jorge Massano - 961 195 273.