Gegevens uit een verslag beschikbaar op de website van de Ombudsman toonden aan dat 46 telefoontjes over misbruik tegen ouderen geteld werden van het begin van het jaar tot 31 mei, op een totaal van 1.043, wat 4,4 procent van het totaal vertegenwoordigt.

Van de 46 telefoontjes hebben er 15 betrekking op verwaarlozing van zorg (in de familie of instelling), 11 op materiële en financiële mishandeling, 10 op mishandeling (in de familie of instelling), 6 op huiselijk geweld en 4 op achterlating.

De ouderenlijn van de Ombudsman, die informatie verstrekt en doorverwijst met betrekking tot de rechten en steun die de oudere bevolking bijstaan, registreerde 1.311 oproepen in de afgelopen vijf jaar (2016-2021).

Volgens de gegevens vertegenwoordigen misbruiksituaties in het algemeen ongeveer 10 procent van het totaal aantal oproepen die op de Ouderenlijn binnenkomen (minimaal 6 procent in 2020, maximaal 12 procent in 2017).

De cijfers vertonen volgens het verslag geen opmerkelijke schommelingen in de afgelopen vijf jaar.

Van de 1.311 geregistreerde oproepen in de afgelopen vijf jaar hebben er 499 betrekking op verwaarlozing, 401 op mishandeling, 210 op materiële en financiële mishandeling, 141 op huiselijk geweld en 60 op achterlating.

Volgens het verslag zijn de agressors in de regel mensen die zeer dicht bij de ouderen staan - namelijk hun eigen kinderen en kleinkinderen, die aan alcoholisme, drugsverslaving of geestelijke gezondheidsproblemen lijden.

De actie van het meldpunt voor ouderen kan, afhankelijk van elk specifiek geval en de ernst ervan, "inhouden dat informatie wordt verstrekt en doorgegeven aan de bevoegde instantie, dat de situatie wordt gesignaleerd en/of dat wordt bemiddeld bij en toezicht wordt gehouden op het optreden van de bevoegde instantie. Deze acties komen, redelijkerwijs, voor in een verhouding van respectievelijk 86 procent en 14 procent".

Het bureau van de Ombudsman onderstreept dat de acties van de politie (PSP en GNR) onmiddellijk kunnen zijn, namelijk in het kader van het zogenaamde "geïntegreerd programma voor buurtpolitie", evenals de diensten van het Openbaar Ministerie, gezien het feit dat er publieke misdrijven in het spel zijn, en de lokale sociale actiediensten, zoals de lokale Sociale Zekerheidsdiensten, parochieraden of gemeenteraden.