De nu voormalige commandant van de CTP, João Fonseca, wees op de "neerwaartse trend" van het misdrijf huiselijk geweld in alle indicatoren en "met minder ernstige gevolgen voor de slachtoffers".

"De uitstekende relatie tussen de justitiële autoriteiten en de GNR, in het bijzonder met de centra voor onderzoek en steun aan specifieke slachtoffers (NIAVE), heeft ons in staat gesteld tijdig signalen te geven, diagnoses te stellen en op te treden, zoals de aanzienlijke toename van het aantal in beslag genomen wapens lijkt te bewijzen", zei hij.

Tijdens de eerste drie kwartalen van 2021, zei João Fonseca, registreerde het territoriaal commando een "lichte stijging van het aantal verkeersongevallen", maar met "minder ernstige gevolgen".

Er was ook een "vermindering van het aantal branden, een vermindering van het verbrande gebied met ongeveer 50% en een aanzienlijke toename van de capaciteit om de oorzaken te onderzoeken" van branden.

Wat 2020 betreft, heeft João Fonseca bekendgemaakt dat er 91.837 patrouilleacties zijn geweest en dat meer dan vier miljoen kilometer zijn afgelegd, waarbij 5.646 acties zijn uitgevoerd, voor een doelgroep van 35.385 personen, die verband houden met de afdelingen Criminaliteitspreventie en Community Policing.

In het kader van de criminele activiteit werden 19.980 misdrijven geregistreerd en werden 2.901 arrestaties verricht.