Het uitvoerend orgaan van de EU benadrukte in een verklaring dat het SARS-CoV-2 coronavirus, dat Covid-19 veroorzaakt, in de Europese Unie (EU) nog steeds veel voorkomt en dat verlenging van het certificaat het leven en reizen van EU-burgers zal vergemakkelijken.

De Commissie stelt ook voor dat certificaten worden afgegeven voor hoogwaardige, in laboratoria uitgevoerde antigeentests en dat ook mensen die deelnemen aan klinische proeven met vaccins onder het certificaat vallen.

Om ervoor te zorgen dat de uitbreiding wordt goedgekeurd vóór 30 juni 2022, de huidige einddatum van de EU-verordening inzake digitale certificaten, roept de Europese Commissie het Europees Parlement en de Raad op om het voorstel snel goed te keuren.

Uiterlijk op 31 maart 2022 zal de Commissie ook een tweede verslag over de verordening publiceren.

De lidstaten hebben al meer dan 1,2 miljard certificaten afgegeven en op 21 december 2021 zijn nieuwe regels voor het digitale EU-covid-certificaat goedgekeurd, waarbij voor reisdoeleinden een bindende acceptatieperiode van 9 maanden (precies 270 dagen) is vastgesteld voor vaccinatiecertificaten die de voltooiing van de primaire reeks aangeven.

Deze regels zijn van toepassing met ingang van 1 februari 2022.

Het digitale EU-covid-certificaat is een digitaal bewijs dat iemand tegen Covid-19 is gevaccineerd, een negatief resultaat heeft gekregen bij een erkende PCR- of antigeentest, of van de ziekte is hersteld.