"Per jaar worden ongeveer 5.500 hartpatiënten geopereerd en, in ronde getallen, staan er meer dan 1.500 patiënten op de wachtlijst voor een hartoperatie", aldus de specialist van het ziekenhuis Santa Cruz in Lissabon.

In dit universum van 1.500 patiënten, legde hij uit, "is het percentage van degenen die de gegarandeerde maximum responstijd overschrijden groter dan 80%, dat wil zeggen, wat in de Diário da República is bepaald over klinisch aanvaardbare responstijden wordt in feite niet nageleefd".

"Ik denk dat we moeten nadenken over hoe we dit kunnen corrigeren, want patiënten sterven niet alleen - we bellen regelmatig om de patiënt op te roepen en die antwoordt dan 'mijn vader is overleden' - maar ze lijden ook en worden slechter tijdens de operatie", benadrukte hij.

Voor de specialist zijn fundamentele hervormingen in het management en het micromanagement nodig. Naast gezondheidsgeletterdheid moet er ook managementgeletterdheid zijn, die transversaal moet zijn, en "een betere onderlinge verbinding tussen de raden van bestuur en de dienstdirecteuren".