"Het is de verantwoordelijkheid van eenieder om zich zo te gedragen dat het risico op overdracht van het virus tot een minimum wordt beperkt", aldus de nieuwe leidraad van de DGS, die de volksgezondheidsmaatregelen aanpast aan de huidige epidemiologische situatie in het land.

Vaccins en reiniging

Volgens het document omvatten deze individuele gedragingen het zich laten vaccineren tegen Covid-19, het geventileerd houden van ruimtes, het dragen van een masker telkens wanneer het risico op overdracht van de ziekte verhoogd is, thuisblijven en testen als men symptomen heeft, het regelmatig wassen en desinfecteren van de handen en ervoor zorgen dat oppervlakken regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd worden.

"In een scenario van afstemming op het huidige epidemiologische scenario, is het belangrijk dat de overgang van volksgezondheidsmaatregelen, voorbereid en gepubliceerd in het kader van de pandemie, op adequate wijze wordt uitgevoerd om het risico van de ziekte voor de bevolking tot een minimum te beperken", voegt de leidraad toe, aan het voorschot dat bedrijven en instellingen voor elke locatie een bijgewerkt rampenplan moeten hebben, om de overdraagbaarheid van het SARS-CoV-2 coronavirus tot een minimum te beperken.

Digitale certificaten

In de richtsnoeren is nu de verplichting geschrapt om een digitaal certificaat voor te leggen voor toegang tot ruimten zoals eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, hotels en soortgelijke instellingen, bars en nachtclubs, maar het blijft verplicht in situaties die voorzien zijn voor internationale mobiliteit, alsook voor toegang tot verpleeghuizen en bezoeken aan zorginstellingen.

Gebruik van het masker

Het masker blijft verplicht in de verschillende binnenruimten, met uitzondering van de klanten van bars en clubs.

Werken op afstand

"De regeling voor werken op afstand, die het mogelijk maakt het werk te behouden en de samenkomst van mensen te vermijden, kan worden aangenomen wanneer de betrokken functies dat toelaten, de werknemer over de voorwaarden beschikt om ze uit te voeren en in overleg met de werkgever", voegen de nieuwe richtsnoeren eraan toe.

De nu gepubliceerde richtsnoeren trekken de richtsnoeren voor 2020 en 2021 in voor sportlocaties, bars en clubs, het gebruik van amusementsapparatuur, grootschalige evenementen, sportwedstrijden, lichaamsbeweging, gebedshuizen, ruimten voor culturele activiteiten, openbaar vervoer, kinderdagverblijven, restaurants, klantendiensten en hotels.

De gezamenlijke technische richtsnoeren inzake de referentie voor scholen om de overdracht van Covid-19 te controleren, het programma van laboratoriumscreenings in kinderdagverblijven en onderwijs- en onderwijsinstellingen en de screeningcampagne met laboratoriumtests voor SARS-CoV-2 zijn ook ingetrokken.