Het voorstel voor de toekenning van deze maandelijkse toelage, die zal dienen om kosten zoals elektriciteit en internet te dekken, wordt momenteel met de regering besproken.

Volgens Jornal Económico moet deze maandelijkse toelage vrij worden overeengekomen tussen werknemers en bedrijven, maar met inachtneming van een limiet van 50 euro. Het is de bedoeling dat dit bedrag kan helpen om de kosten in verband met telewerken, zoals elektriciteits- en internetkosten, te dekken.

Bedrijven zullen dit bedrag als kosten kunnen aanrekenen, zonder dat zij facturen hoeven in te dienen, en werknemers mogen niet worden belast bij de IRS, zoals bij de lunchvergoeding.