De Vereniging van Hotels, Restaurants en Vergelijkbare Diensten van Portugal (AHRESP) heeft een selectie van voorgestelde oplossingen vrijgegeven om het tekort aan werknemers in de toeristische sector om te buigen, waarbij zij betoogt dat de waarde van de beloning "altijd rekening moet houden" met productiviteitswinst.

"AHRESP dringt er vanaf nu op aan dat de steunmaatregelen die volgende maand [door de regering] worden gelanceerd, gericht zijn op de tegenslagen die worden voorzien" voor de sector, "die nog niet hersteld is van de pandemie (en naar verwachting zal dit in 2022 ook nog niet gebeuren)", en is van mening dat bedrijven in de sector "niet mogen worden vergeten en moeten worden opgenomen in de maatregelen die eventueel beschikbaar worden gesteld". Bovendien somt zij negen oplossingen op om werknemers naar de sector aan te trekken.

"Hoewel de stroomlijning van de visa voor immigranten uit de Gemeenschap van Portugeessprekende landen moet worden toegejuicht, somt AHRESP andere maatregelen op die nog op acceptatie door de regering en de ondernemers wachten".

AHRESP stelt voor "dat bij de waarde van de beloning altijd rekening wordt gehouden met de productiviteitswinst, als gevolg van de individuele prestaties van de werknemer, maar ook van de collectieve prestaties op het niveau van de gehele werkgelegenheidsstructuur", in de voorgestelde oplossingen.

Creatieve strategieën

Bovendien moeten "toeristische logiesverstrekkers en catering- en drankenbedrijven proberen creatieve strategieën te volgen om vakmensen aan te trekken en te behouden, die verder moeten gaan dan beloning en die kunnen gaan via evaluatiesystemen, erkenningspraktijken, garanties voor loopbaanontwikkeling en een beter evenwicht tussen werk en gezinsleven", zo vervolgen zij.

Een van de voorgestelde oplossingen is het "creëren van een gunstiger klimaat voor het functioneren van bedrijven, met name door verlaging van de belastingdruk, in het bijzonder die welke rechtstreeks verband houdt met het werk", en "een beter en adequater beheer van de organisatie van de arbeidstijd", wat "een factor is die een grotere productiviteit genereert, waardoor de financiële beschikbaarheid toeneemt, zodat bedrijven betere arbeidsvoorwaarden kunnen bieden", aldus de AHRESP.

Waardering voor het beroep

Anderzijds "moeten initiatieven en mechanismen worden bevorderd die de waardigheid en de waardering van de beroepen ten goede komen".

AHRESP verdedigt dat "een serieuze en gestructureerde inzet voor de kwalificatie van werknemers in het toerisme dringend nodig is, waarbij een duaal onderwijssysteem wordt bevorderd, waarbij leren wordt aangevuld met praktische ervaring", en stelt ook de ontwikkeling en uitvoering van een opleidingsprogramma voor het begin van een loopbaan voor.

Immigratie als deel van de oplossing

Immigratie kan en moet als een deel van de oplossing worden beschouwd, op voorwaarde dat zij georganiseerd is en waardige arbeids- en levensomstandigheden garandeert. Daartoe moet de overheid ook de huidige mechanismen voor de legalisering van werknemers en de erkenning van diploma's herzien, die moeten worden gestroomlijnd", aldus de AHRESP.

Nieuwe uitdagingen

AHRESP wijst erop dat, hoewel de toeristische activiteit deze zomer positief is verlopen, het einde van het hoogseizoen "nieuwe uitdagingen met zich mee zal brengen".

Met andere woorden: "nu de meeste bedrijven nog herstellende zijn van de gevolgen van de pandemie van twee jaar, zullen de inflatoire context en de stijging van de rentevoeten een toenemend verlies aan koopkracht van de huishoudens veroorzaken" en "dit is een uiterst belangrijke factor" die van belang is voor de activiteit in de verschillende sectoren die in AHRESP vertegenwoordigd zijn.