Het document voorziet ook in de opschorting van de maandelijkse bijdragen van de ondernemingen, met ongeveer 1%, aan het Fonds voor Arbeidscompensatie (FCT), dat ten tijde van de "trojka" is opgericht om een deel van de ontslagvergoedingen te betalen.

In het voorstel omvat de regering de "verhoging van de vergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tot 14 dagen in situaties van collectief ontslag of beëindiging van de baan en schorsing van de maandelijkse bijdragen aan het Fonds voor Arbeidscompensatie vanaf 2023".

Momenteel heeft een werknemer die in het kader van een collectieve ontslagprocedure wordt ontslagen, recht op een vergoeding die overeenkomt met 12 dagen basisloon en een anciënniteitsvergoeding voor elk vol jaar anciënniteit.

De verlaging van het compensatiebedrag tot 12 dagen werd van kracht in oktober 2013, ten tijde van de "troika".

Vóór het financiële aanpassingsprogramma in Portugal bedroeg de ontslagvergoeding ongeveer één maand per jaar anciënniteit.