Dit is een veel voorkomende aandoening die ernstig kan zijn, maar wel behandelbaar is. Een eenvoudige procedure zoals regelmatig ausculteren met een stethoscoop en letten op symptomen als kortademigheid, vermoeidheid en duizeligheid zijn de eerste stappen om de ziekte tijdig op te sporen.

Hartklepaandoeningen zijn beschreven als de volgende cardiale epidemie. Door de vergrijzing neemt de ziekte snel toe. Eén op de acht mensen boven de 75 jaar wordt erdoor getroffen, maar dit aantal zal naar schatting verdubbelen in 2040 en verdrievoudigen in 2063.

Naarmate de levensverwachting toeneemt, leveren mensen langer een cruciale bijdrage aan de samenleving en de economie. Onbehandelde klepaandoeningen vormen dus een belemmering voor actief ouder worden. Aan de andere kant leiden vroege opsporing en tijdige behandeling tot een langere levensduur en een hogere levenskwaliteit.

Hartklepaandoeningen worden veroorzaakt door veroudering, ziekte of beschadiging van een of meer hartkleppen. Omdat het verband houdt met veroudering, kan het ook vanaf de geboorte aanwezig zijn (aangeboren hartziekte). Het is een veel voorkomende aandoening, die ernstig kan zijn maar behandeld kan worden. Elke slechte werking of afwijking van een of meer van de vier hartkleppen beïnvloedt de bloedstroom door het hart.

Symptomen van hartklepaandoeningen zijn onder meer benauwdheid of pijn op de borst, kortademigheid, vermoeidheid, onregelmatige hartslag, flauwvallen en verminderde lichamelijke activiteit. Dit zijn echter veel voorkomende symptomen bij mensen boven de 65 jaar en worden vaak over het hoofd gezien.

Het hart heeft vier hartkleppen die de bloedstroom in het hart regelen. Wanneer de hartkleppen niet goed werken, kunnen zich twee soorten ziekten ontwikkelen: aortastenose (vernauwing van de aortaklep) of mitralisklepregurgitatie (degeneratie van de mitralisklep).

Bij onbehandelde, ernstige en symptomatische aortastenose bijvoorbeeld varieert het sterftecijfer tussen 25% en 50% per jaar. Deze cijfers kunnen gemakkelijk worden omgekeerd door een goede behandeling, waarbij de hartklep wordt vervangen, via een conventionele operatie of een percutane behandeling.

De campagne van de Europese vereniging voor cardiologie, die afgelopen september plaatsvond, was erop gericht de bevolking voor te lichten over de symptomen waarop moet worden gelet en die niet onopgemerkt mogen blijven; op die manier zal het aantal mensen dat tijdig wordt behandeld, toenemen. Zo kunnen ernstigere gevolgen, zoals overlijden, worden voorkomen. Meer dan de helft van het aantal symptomatische patiënten met ernstige aortastenose zal binnen twee jaar na het ontstaan van de symptomen overlijden als zij niet worden behandeld.

Sommige patiënten met een klephartaandoening ontwikkelen echter jarenlang helemaal geen symptomen of krijgen misschien nooit symptomen, zelfs als de ziekte ernstig is, wat de diagnose moeilijk kan maken. Regelmatige medische evaluatie, door auscultatie van het hart met een stethoscoop, is daarom van cruciaal belang, zodat de patiënt onmiddellijk kan worden doorverwezen naar een cardioloog, die aanvullende tests kan uitvoeren om de aanvankelijke diagnose te bevestigen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Grupo HPA Saude op +351 282 420 400.