Moody's handhaaft een stabiele outlook voor het Portugese banksysteem voor de komende 12 tot 18 maanden en acht het "over het algemeen veerkrachtig" in de huidige context van restrictief monetair beleid.

Het financiële ratingbureau - dat ratings toekent aan zeven Portugese banken (CGD, BCP, Santander Totta, Novo Banco, BPI, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo en Montepio) - voorspelt dat de oninbare schuld van Portugese banken "licht stijgt naarmate de inflatie de begrotingen van huishoudens en bedrijven uitholt en hogere rentetarieven de kosten van de schuldendienst verhogen".

Anderzijds verwacht zij dat de winstgevendheid van het bankwezen zal toenemen als gevolg van een stijging van de rente op leningen die groter is dan die van de rente op deposito's. Dit zal de stijging van de bedrijfsresultaten compenseren. "Dit zal de stijging van de bedrijfskosten en de hogere kredietkosten compenseren".

Moody's outlook wijst ook op het behoud van de stabilisatie van de kapitaalratio's van de Portugese banken, waarbij de stijging van de risicogewogen activa en de dividenduitkeringen zullen worden gecompenseerd door interne kapitaalgeneratie.

"De grote en veerkrachtige depositobasis en de aanzienlijke liquide activa zullen de liquiditeit en de financiering van de banken blijven ondersteunen, waardoor een snelle terugbetaling van leningen aan de Europese Centrale Bank (ECB) mogelijk is", voegt hij eraan toe.