Volgens gegevens van het geïntegreerd rekeningenstelsel, gepubliceerd in het rapport "Sport in cijfers 2022", zijn de lonen van werknemers in de sector met 4,7% gestegen tot een bruto maandelijks gemiddelde van 1.366 euro, waarbij de reguliere component ook is gestegen, tot 1.078 euro .

De hoogste lonen worden genoteerd bij sportverenigingen (2.645 euro), met sport- en recreatieonderwijs aan het andere uiterste, met in totaal 848 euro.

In 2022 werkten ongeveer 44,5 duizend mensen in de sector, een stijging van 20,3%, en voornamelijk mannen (64,5%), meer dan de helft jonger dan 34 jaar en ook boven de 50% qua gevorderde opleiding, waarbij 51% hoger onderwijs heeft afgerond.