Według danych z Systemu Zintegrowanych Rachunków Przedsiębiorstw opublikowanych w raporcie "Sport w liczbach 2022", płace pracowników sektora wzrosły o 4,7%, do średniej miesięcznej brutto 1 366 euro, przy czym składnik regularny również wzrósł do 1 078 euro .

Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w klubach sportowych (2.645 euro), na drugim miejscu znajduje się edukacja sportowa i rekreacyjna z sumą 848 euro.

W 2022 r. w sektorze pracowało ok. 44,5 tys. osób, co oznacza wzrost o 20,3% i w większości byli to mężczyźni (64,5%), ponad połowa w wieku poniżej 34 lat, a także powyżej 50% pod względem zaawansowanego wykształcenia, przy czym 51% miało ukończone studia wyższe.