Uit de gegevens van Pordata blijkt ook dat het gemiddelde loon van Portugese werknemers €1.294 bedroeg in 2021, het jaar waarin ze de lonen evalueren.

"In Portugal is het gemiddelde maandloon (salaris + overuren + bonussen + subsidies) van werknemers het laagst in de accommodatie- en cateringsector," terwijl de hoogste lonen te vinden zijn in de elektriciteits-, gas- en watersector.

Gemiddelde lonen per sector in 2021:

Elektriciteit, gas en water - €2.965,8

Financiële activiteiten en verzekeringen - €2.374,4

Internationale organisaties - €1.997,5

Winningsindustrieën - €1.596,00

Vervoer en opslag - €1.463,7

Onderwijs - €1.415,1

Openbaar bestuur, defensie en verplichte sociale verzekeringen - €1.269,2

Be- en verwerkende industrie - €1.224,8

Groot- en detailhandel, reparatie van auto's en motorfietsen - €1.224,2

Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening - €1.148,8

Bouwnijverheid - €1.103,2

Landbouw, veeteelt, jacht, bosbouw en visserij - €1.011,4

Accommodatie, catering en dergelijke - €913,7