Większość specjalistów (64 procent) chciałaby w tym roku otrzymać wyższe wynagrodzenie, przy czym głównym powodem jest inflacja (56 procent), a następnie brak podwyżki przez pewien czas (20 procent).

Wśród pragnień na ten rok wyróżniają się również uznanie i szczęście w pracy, ujawnia najnowsze badanie przeprowadzone przez Michael Page. "Uznanie zawodowe wyłania się jako sytuacja, którą chcieliby widzieć docenioną, przy czym 44 procent respondentów chce większego uznania ze strony swoich menedżerów i organizacji", mówi rekruter, jak donosi ECO.

Poprawa równowagi między pracą a życiem prywatnym również pozostaje priorytetem (52 procent), podobnie jak szkolenia, kolejny czynnik wskazywany przez profesjonalistów, z 28 procentami stwierdzającymi, że zamierzają zainwestować w swój rozwój zawodowy w tym roku. Jednocześnie radość i zabawa w pracy wyłaniają się jako jeden z czynników napędzających w 2023 roku, o czym wspomina 28 procent osób.

Jeśli chodzi o godziny pracy, badanie pokazuje, że 39 procent specjalistów byłoby skłonnych pracować więcej godzin w tygodniu, "gdyby warunki pracy się poprawiły".


Czterodniowy tydzień pracy

Pytani o możliwość czterodniowego tygodnia pracy, 68 procent zgadza się, o ile warunki płacowe zostaną utrzymane, natomiast 38 procent aprobuje, "ale tylko wtedy, gdy szef dostosuje procesy pracy". Z drugiej strony 13 procent specjalistów uważa tę propozycję za nierealistyczną, "ponieważ oznaczałaby ona zbyt wiele zmian strukturalnych".

Na liście pięciu największych oczekiwań wobec menedżerów w 2023 roku znalazły się dobre możliwości awansu zawodowego (42 procent), dobra spójność między współpracownikami i elastyczne godziny pracy (40 procent), dobre umiejętności przywódcze przełożonych wraz z jasną i przejrzystą komunikacją (32 procent).

Badanie "Postanowienia noworoczne", przygotowane przez Michael Page, zebrało opinie 500 respondentów.