"Wartości dwutlenku azotu (NO2) na Avenida da Liberdade wykazały średnią roczną 45 µg/m3 (mikrogramów na metr sześcienny), czyli stężenie o około 12,5% wyższe niż maksymalna wartość 40 µg/m3 wymagana w przepisach krajowych (dekret z mocą ustawy nº 102/2010) i europejskiej dyrektywie w sprawie jakości powietrza, a w kilku dniach (dwóch) przekroczyły średnie stężenie 200 µg/m3", podaje ZERO - Associação Sistemas Terrestre Sustentável.

Dane wynikają z pracy ZERO w zakresie monitorowania jakości powietrza w Lizbonie, poprzez stężenie zanieczyszczeń mierzone w stacjach monitorowania jakości powietrza, które są zarządzane przez Komisję Koordynacji i Rozwoju Regionalnego Lizbony i Doliny Tagu (CCDR-LVT), z informacjami dostarczanymi przez Portugalską Agencję Środowiska (APA).

"ZERO zwróci się teraz o zatwierdzenie danych, a później poinformuje Komisję Europejską o niezgodności" - informuje stowarzyszenie ekologów, zauważając, że "w ostatnich latach w różnych regionach kraju miały miejsce liczne sytuacje niezgodności z minimalnymi wartościami jakości powietrza wymaganymi przez prawo".


W tym kontekście do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości trafiła już skarga przeciwko Portugalii (sprawa C-220/22), "co może oznaczać zapłacenie przez ten kraj znacznej grzywny" - wskazuje ZERO.

Według stowarzyszenia, zanieczyszczenie powietrza w Portugalii "jest odpowiedzialne za przedwczesną śmierć około sześciu tysięcy osób rocznie", będąc związane z pojawieniem się lub pogorszeniem chorób takich jak udary, problemy z sercem, rak płuc i choroby układu oddechowego.