"Dla wszystkich jest jasne, że w obliczu większej świadomości problemów zdrowia psychicznego potrzebujemy więcej specjalistów w tej dziedzinie i psychologowie są potrzebni. Istnieje zobowiązanie ze strony rządu z gwarantowanym finansowaniem w PRR, aby rozszerzyć struktury, które leczą zdrowie psychiczne", powiedział Manuel Pizarro.

Minister zdrowia został poproszony o komentarz na temat badania Urzędu Regulacji Zdrowia (ERS) na temat znanych zdrowia psychicznego w niedzielę.

Público poinformował, że poprzez badanie dostępu do usług zdrowia psychicznego w Podstawowej Opiece Zdrowotnej ERS stwierdził, że liczba psychologów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (CSP) jest znacznie poniżej tego, co zostało określone jako idealny stosunek dla kraju w uchwale Zgromadzenia Republiki z 2021 roku.

W badaniu tym stwierdzono, że na pięć tysięcy mieszkańców powinien przypadać jeden psycholog, czyli 20 na 100 tysięcy. Dane opracowane przez ERS, na 100, stawiały średnią krajową na poziomie 3,16 na 100 tys. mieszkańców.

"To jest opracowanie dotyczące roku 2020, a od 2020 do 2023 roku wiele się wydarzyło, jeśli chodzi o zatrudnianie psychologów w SNS [Narodowej Służbie Zdrowia]. W końcu udało się zakończyć konkurs, który rozpoczął się w 2018 roku i pozwolił 40 nowym psychologom wejść do Ośrodków Zdrowia, a w kontekście pandemii zawarto bardzo znaczącą liczbę kontraktów" - powiedział Manuel Pizarro.

Minister podkreślił również zatrudnienie 1000 psychologów dla szkół i mówił o utworzeniu 20 nowych zespołów zdrowia psychicznego w społecznościach.

"Dziesięć z nich już działa, pięć zostanie utworzonych w tym roku i pięć w roku następnym. Te prace będą stopniowo poprawiać reakcję w tej materii" - podsumował.