Według danych opublikowanych przez oficjalny urząd statystyczny UE dotyczących ludności Europy, średni wiek mieszkańców w UE osiągnął 1 stycznia 2022 roku 44,4 lat (wobec 44,1 w 2021 roku) i wzrósł o 2 .5 lat w porównaniu z 2012 rokiem, kiedy wynosił 41,9 lat. W Portugalii wzrósł o prawie pięć lat.

Eurostat zauważa, że wśród 27 państw członkowskich średnia wieku waha się od 38,3 lat na Cyprze do 48,0 lat we Włoszech, przy czym Portugalia jest drugim krajem z najwyższą średnią (46,8), a następnie Grecja (46,1).

W porównaniu z rokiem 2012 Portugalia odnotowała największy wzrost średniej wieku, +4,7 lat, z 42,1 do 46,8 lat, następnie Hiszpania (+4,3 lat) oraz Grecja i Słowacja (obie z +4,1 lat).

Eurostat zwraca uwagę, że średnia wieku w UE wzrosła, w latach 2012-2022, we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Szwecji, gdzie nastąpił niewielki spadek, z 40,8 do 40,7 lat.

Europejski Urząd Statystyczny podkreśla również, że oprócz wzrostu średniej wieku, wskaźnik obciążenia demograficznego w UE, definiowany jako stosunek liczby osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) do liczby osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata), również wzrósł w 2022 roku i wyniesie 33 procent, w porównaniu z 32,5 rok wcześniej i 27,1 procent w 2012 roku.

Portugalia ma trzeci najwyższy wskaźnik zależności od osób starszych, wynoszący 37,2 procent, ustępujący jedynie Włochom (37,5 procent) i Finlandii (37,4 procent), podczas gdy najniższy odnotowano w Luksemburgu (21,3 procent), Irlandii (23,1 procent) i na Cyprze (24,5 procent).