Resmi AB istatistik ofisi tarafından Avrupa nüfusu hakkında yayınlanan verilere göre, AB'de ikamet edenlerin ortalama yaşı 1 Ocak 2022'de 44,4 yıla ulaştı (2021'de 44,11'e karşı), 2012'ye kıyasla 2. 5 yıl arttı. 41.9 yıl. Portekiz"de, neredeyse beş yıl arttı.

Eurostat, 27 Üye Ülke arasında, ortalama yaşın Kıbrıs'ta 38.3 yıl ile İtalya'da 48.0 yıl arasında değiştiğini, Portekiz'in en yüksek ortalamaya sahip ikinci ülke olduğunu (46,8) ve ardından Yunanistan'ın (46,1) izlediğini belirtiyor.

2012'ye kıyasla Portekiz, ortalama yaştaki en yüksek artışı, +4.7 yıl, 42.1'den 46,8 yıla kadar kaydetti, ardından İspanya (+4.3 yıl) ve Yunanistan ve Slovakya (her ikisi de +4.1 yıl) izledi.

Eurostat, AB'deki ortalama yaşın 2012-2022 yılları arasında, tüm Üye Devletlerde, hafif bir düşüşün olduğu İsveç hariç, 40,8'den 40,7 yıla kadar büyüdüğüne dikkat çekiyor.

Avrupa İstatistik Ofisi ayrıca, ortalama yaştaki artışa ek olarak, AB'deki yaşlılık bağımlılığı oranının, yaşlı insan sayısının (65 yaş ve üstü) sayısına göre oranı olarak tanımlandığının altını çizmektedir. Çalışma yaşı (15-64 yaş), 2022'de de arttı, bir yıl önceki 32.5 ve 2012'de yüzde 27,1 ile karşılaştırıldığında yüzde 33'te.

Portekiz, yalnızca İtalya (yüzde 37,5) ve Finlandiya (yüzde 37,4) tarafından aşılan yüzde 37.2 ile üçüncü en yüksek yaşlı bağımlılık oranına sahipken, en düşük Lüksemburg (yüzde 21.3), İrlanda (yüzde 23,1) ve Kıbrıs'ta kaydedildi (yüzde 24.5).