Enligt uppgifter från EU:s officiella statistikbyrå om den europeiska befolkningen var medelåldern för invånarna i EU 44,4 år den 1 januari 2022 (jämfört med 44,1 år 2021), vilket innebär en ökning med 2,5 år jämfört med 2012, då den var 41,9 år. I Portugal ökade den med nästan fem år.

Eurostat noterar att bland de 27 medlemsstaterna varierar medelåldern mellan 38,3 år i Cypern och 48,0 år i Italien, med Portugal som det andra landet med det högsta genomsnittet (46,8), följt av Grekland (46,1).

Jämfört med 2012 noterade Portugal den största ökningen av medelåldern, +4,7 år, från 42,1 till 46,8 år, följt av Spanien (+4,3 år) samt Grekland och Slovakien (båda med +4,1 år).

Eurostat påpekar att medelåldern i EU ökade mellan 2012 och 2022 i alla medlemsstater utom i Sverige, där den minskade något, från 40,8 till 40,7 år.

Europeiska statistikkontoret understryker också att, förutom ökningen av medelåldern, har även äldreförsörjningskvoten i EU, definierad som förhållandet mellan antalet äldre (65 år och äldre) och antalet personer i arbetsför ålder (15-64 år), ökat 2022 och ligger på 33 procent, jämfört med 32,5 procent ett år tidigare och 27,1 procent 2012.

Portugal har den tredje högsta äldreförsörjningskvoten, 37,2 procent, överträffad endast av Italien (37,5 procent) och Finland (37,4 procent), medan de lägsta siffrorna noterades i Luxemburg (21,3 procent), Irland (23,1 procent) och Cypern (24,5 procent).