Od czasu zniesienia zakazu wypowiedzenia najmu w Portugalii po początkowym okresie pandemii zauważalny jest wzrost liczby eksmisji.

Dane zebrane przez gazetę Público ujawniają, że w Lizbonie nastąpił gwałtowny wzrost liczby lokatorów zmuszonych do opuszczenia swoich domów, przewyższający dane sprzed pandemii.