Stopa bezrobocia w maju spadła do 6,4%, co oznacza niewielki spadek o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem i spadek o 0,5% w porównaniu z lutym. Jednak w porównaniu do ubiegłego roku bezrobocie wzrosło o 0,4 procent, zgodnie z danymi opublikowanymi dzisiaj przez Narodowy Instytut Statystyczny(INE).


W nocie informacyjnej INE wskazał, że w kwietniu stopa bezrobocia spadła do 6,8%. Teraz instytut informuje, że stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6,5%, co oznacza, że spadek był większy.


Jeśli chodzi o maj, INE podał, że bezrobocie w Portugalii spadło do 6,4%, "najniższego poziomu od października 2022 r., kiedy wyniosło 6,1%".