Podczas prezentacji wyników operacji Summer Safe 2023 José Luís Carneiro zaapelował o elastyczność w przyszłorocznych planach bezpieczeństwa.

W 2023 r. operacja Verão Seguro, której celem było bezpieczeństwo i ochrona obywateli, przyrody i środowiska oraz w ramach której podpisano protokół o współpracy między PSP a GNR, zaowocowała 149 działaniami na poziomie krajowym, z czego 63 w Lizbonie, 70 w Porto i 16 w Faro.

"Wyniki są bardzo pozytywne, dlatego zdecydowaliśmy się kontynuować ten program w nadchodzących latach i [my] teraz, jesienią i zimą, przygotujemy Summer Safe, (...) który ma specjalny plan przeznaczony dla plaż, na których wystąpiły pewne oznaki koncentracji i dużego napływu", powiedział José Luis Carneiro.

W obliczu pożarów i przypadków ratowania kąpiących się, które miały miejsce w sobotę i niedzielę, minister zwrócił się z prośbą o przygotowanie planów bezpieczeństwa na przyszły rok: "Zaapelowałem o to, aby w ramach przygotowywania planu bezpieczeństwa dla kąpielisk, zacząć przygotowywać elastyczne plany bezpieczeństwa" - zaznaczył.

Wyjaśnił, że w przypadku ochrony ludności konieczne jest "reaktywowanie środków ochrony ludności, a mianowicie ochrona lasu przed pożarami" wraz ze wzmocnieniem zasobów ludzkich i materialnych.

"To samo trzeba będzie zrobić w zakresie przygotowania planów bezpieczeństwa, nie tylko na naszych plażach, ale także w zakresie bezpieczeństwa naszych przestrzeni publicznych, ponieważ tylko w ten weekend przeprowadziliśmy kontrole na naszych lotniskach ponad 13 000 obywateli, którzy przybyli z krajów trzecich do Unii Europejskiej", powiedział.

"Znajduje to odzwierciedlenie w poziomie obciążenia sił bezpieczeństwa i ważne jest, aby te plany bezpieczeństwa były elastyczne, aby dostosować się do wykrytych potrzeb".