Według idealista news, Rada Miejska Vila Nova de Cerveira zainwestuje 5,5 miliona euro w renowację 53 domów w dzielnicy Mata Velha Social i zamierza przekształcić puste budynki użyteczności publicznej w mieszkania dla młodych ludzi.

W oświadczeniu przesłanym do redakcji prasowych we wtorek (7 listopada 2023 r.) gmina Viana do Castelo poinformowała, że wniosek o rehabilitację dzielnicy społecznej Mata Velha, będącej własnością komunalną, "jest jednym z rozwiązań uznanych za priorytetowe" w dodatku do umowy o współpracy na rzecz Lokalnej Strategii Mieszkaniowej (ELH) Vila Nova de Cerveira, w ramach programu 1st Right.

Oprócz tego programu gmina "zwiększy przystępne cenowo czynsze dla młodych ludzi" poprzez przebudowę budynku dawnego schroniska młodzieżowego, który początkowo miał zostać przekształcony w hotel, ale projekt nie został zrealizowany. Dawne schronisko młodzieżowe, zamknięte w 2008 roku, znajduje się w samym sercu historycznego centrum miasta.

"Szukając strategicznego partnerstwa z IHRU, celem Rady Miejskiej jest przekształcenie go w przystępny cenowo wynajem dla młodzieży, tworząc kolejną odpowiedź mieszkaniową, aby zaspokoić duże zapotrzebowanie ze strony pracowników w strefie przemysłowej Vila Nova de Cerveira", wyjaśnia gmina.

Gmina zidentyfikowała również inne budynki i pustostany, będące własnością różnych podmiotów, do renowacji i przekształcenia w mieszkania.

Jako przykłady gmina wskazuje stary budynek, który służył jako przedszkole w Campos, który zostanie przekształcony w mieszkania T3, budynek należący do União de Freguesias de Campos i Vila Meã, który zostanie przekształcony w dwie jednostki mieszkalne, a także budowę ośmiu nowych domów po kontrolowanych kosztach, typu T1 i T2, wraz z nabyciem gruntów w União de Freguesias de Campos i Vila Meã.

Oprócz umowy o współpracy na rzecz ELH, podpisanej w poniedziałek (6 listopada 2023 r.) między gminą a IHRU, początkowa inwestycja w gminie wzrosła z około 300 tysięcy euro do 6,7 miliona euro.

Renowacja dzielnicy społecznej Mata Velha jest jedną z głównych interwencji ELH Vila Nova de Cerveira.

"Ponad dwie dekady po jego wybudowaniu wydaje się, że ten komunalny zasób mieszkaniowy nie spełnia już odpowiednich warunków, mieszcząc się w kryteriach niegodnej sytuacji mieszkaniowej, wymagającej prac modernizacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i adaptacji oraz poprawy dostępności przestrzeni wewnętrznych", stwierdza notatka z gminy.

Dla przewodniczącego Izby, Rui Teixeira, rewizja dokumentu pozwoli "zaspokoić potrzeby mieszkaniowe młodych ludzi, którzy nie są w stanie się usamodzielnić", ponieważ stanowi to ogromny koszt, a w przypadku Vila Nova de Cerveira podaż mieszkań jest niewielka lub nie istnieje, dla osób o niskich dochodach i wynikających z tego trudnościach w uzyskaniu przyzwoitego mieszkania.

Dla socjalistycznego burmistrza planowana inwestycja będzie również "narzędziem przyciągania i zatrzymywania ludności w gminie".

Minister mieszkalnictwa, Marina Gonçalves, obecna przy podpisaniu aneksu do umowy o współpracy dla ELH w Cerveira, powiedziała, że "istota programu 1. ustawy opiera się na reagowaniu na pilne potrzeby poprzez renowację i rewitalizację, nie zaniedbując budowy nowych rozwiązań, które obejmą również młodych ludzi i klasę średnią".