Do tych obliczeń wzięto pod uwagę zgony zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego i tymczasowe szacunki populacji rezydentów.

Oczekiwana długość życia w wieku 65 lat to średnia liczba lat, jaką osoba, która osiągnie ten wiek, może jeszcze przeżyć przy zachowaniu wskaźników umieralności według wieku obserwowanych w danym czasie.