Liczba ta została podkreślona przez Stowarzyszenie Prywatnego Szkolnictwa Wyższego(APESP), które twierdzi, że instytucje te obejmują już około jednej czwartej całkowitej liczby studentów na tym poziomie edukacji.

"Sektor ten, który reprezentuje około 20% całkowitej liczby studentów na tym poziomie edukacji, koncentruje się obecnie na reagowaniu na wyzwania przyszłości", mówi stowarzyszenie, które określa internacjonalizację jako jeden z "głównych celów" zrównoważonego rozwoju szkolnictwa wyższego w Portugalii.

Uwzględnia to tendencję do zmniejszania się populacji młodych Portugalczyków, szacując, że od 2030 r. prezes APESP, António Almeida Dias, będzie coraz więcej miejsc na uniwersytetach do obsadzenia z powodu braku studentów. "Musimy spojrzeć na internacjonalizację jako szansę na zrównoważony rozwój", podkreśla osoba odpowiedzialna.