Propunerea permite să se pună capăt unei discrepanță în domeniul de aplicare al impozitării acestor câștiguri de capital în IRS și care fusese deja condamnată printr-o hotărâre pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

„Prin urmare, este urgent să se facă modificările necesare Codul IRS, pentru a echivala regimul fiscal aplicabil, din punct de vedere IRS, la real plusvalori imobiliare realizate de contribuabilii nerezidenți față de cei actuali aplicat rezidenților, punând capăt discriminării care a fost identificate între cetățenii rezidenți și nerezidenți”.

În prezent, rezidenții sunt impozitați doar pe 50% din câștigurile de capital iar celelalte 50% se adaugă la declarația obișnuită de impozit pe venit. Pe de altă parte, câștigurile de capital provenite din vânzarea proprietăților imobiliare de către nerezidenți sunt impozitate integral; la o rată forfetară de 28%.