Ett team av forskare från Porto University fann att bland Covid-19 patienter hade hälsovårdstjänstemän spelat in tre gravida män, tillsammans med en 97-årig kvinna som också sägs vara havande. En annan patient förklarades vara 137 år gammal, medan en diagnos registrerades den 50 maj. Det fanns också 19 bekräftade fall innan det fanns någon kännedom om förekomsten av Covid-19. Efter nyheten medgav DGS chef Graça Freitas att siffrorna är ”inte perfekta” och är avsedda för övervakning.