” Där distansarbete är obligatoriskt, det verkligen kommer att respekteras”, sade António Costa, vid presskonferensen för att tillkännage nya åtgärder för att bekämpa ökningen av antalet infektioner med covid-19, beslutade i ministerrådet.

Enligt António Costa har ministern för arbetsmarknadsfrågor, solidaritet och social trygghet, Ana Mendes Godinho, redan gett tillstånd till ”effektiva åtgärder för att kontrollera efterlevnaden av det obligatoriska fjärrarbetssystemet”