Augusto Santos Silva sade under ett onlineevenemang för att diskutera prioriteringar för Portugals ordförandeskap i Europeiska rådet att en överenskommelse fortfarande var möjlig. Han tillade att underlåtenhet att göra detta skulle innebära handel enligt Världshandelsorganisationens regler, men betonade att de nära förbindelserna mellan Storbritannien och EU inte kan avstås.