” Eftersom det är förbjudet att avlägsna hajfenorna ombord på fartygen och att behålla ombord, omlasta eller gå av med dem, har fartygets befälhavare och det företag som ansvarar för fartyget identifierats. Det var också förberett respektive meddelande om kontrarotation, som kan ge böter på 25.000 euro”, sade GNR i ett uttalande.

I noten förklaras det att bruket att ta bort fenor ”bidrar till den överdrivna dödligheten” hos arten, vilket hotar dess framtida hållbarhet. ”Att ta bort fenor från hajar och återföra den återstående kroppsdelen till havet, där djuret så småningom sjunker, blöder till döds eller kvävs”, sägs det.

Enligt GNR är Europeiska unionen (EU) en av de största exportörerna av fenor och en viktig transitplattform för världshandeln, även om det är olagligt. ”GNR konkurrerar dagligen om ansträngningarna att stoppa handeln med fenor i EU, inklusive import, export och transitering av fenor som inte är naturligt knutna till djurets kropp”, sade han. De 83 beslagtagna fenorna och de 21 kg haj levererades till Portuguese Institute of Sea and Atmosphere (IPMA) för analys.