Slutet av anläggningens drift innebär också slutet på ungefär en tiondel av utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid, partiklar och tungmetaller i Portugal, markerar Zero.

Föreningen erkänner att stängningen av Sines och det andra portugisiska koleldade kraftverket i Pego direkt och indirekt påverkar cirka 700 arbetstagare och beklagar att det inte har förekommit någon ”dialog, socialt samråd och skapande av alternativa lösningar” för dessa människor.

”En plan för att främja ekonomisk verksamhet kopplad till den brådskande energiövergången” som omfattar arbetstagare, fackföreningar, kommuner och andra enheter är grundläggande, hävdar han.

Men ”detta händer inte, särskilt när det gäller den aviserade stängningen av Matosinhos raffinaderi”, konstaterar han.

Även om nedläggningen av dessa anläggningar kommer att innebära förluster av arbetstillfällen, ”enbart inom solcellsindustrin förväntas minst 20 000 arbetstillfällen skapas under de kommande tio åren”, vilket är ”en möjlighet till utbildning och omskolning av arbetstagare”.

Stängningen av Sines äger rum nästan tio år tidigare än vad som ursprungligen förutsågs i färdplanen för koldioxidneutrala utsläpp, vilket innebär att den anläggning som ”i genomsnitt utgör 12 procent av de totala nationella växthusgasutsläppen varje år” upphör.

Nedläggningen var ”en direkt följd av kolmarknadspriserna, kostnaderna i samband med utsläpp och konkurrenskraften och tillgången till andra alternativ”, anser miljöorganisationen.