Det tyska militära medicinska teamet som skickades ut för att hjälpa Portugal att bekämpa covid-19 pandemin kommer att börja behandla de första patienterna idag. 26 vårdpersonal, inklusive sex läkare, tog 40 mobila och 10 stationära ventilatorer, 150 infusionspumpar och lika många sjukhussängar. Det tyska militärteamet anlände till Portugal på onsdag, och bor på Hospital da Luz, i Lissabon. Talesman för teamet, överstelöjtnant Kieron Kleinert, förklarade att laget kommer att kunna ”behandla åtta [Covid] patienter samtidigt, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan”.