Starkare än någon av vågorna som drabbade Italien, Spanien, USA eller Brasilien. Detta är slutsatsen av den statistiska publikationen ”Vår värld i data”, som utvecklats av University of Oxford. Att döma av det genomsnittliga antalet dödsfall under de senaste sju dagarna var Spanien det enda land som nådde en topp på 18 dödsfall per dag per miljon invånare i mars förra året. Italien nådde 13,5 dödsfall, dagar innan. I Portugal har genomsnittet i tre veckor nu, sedan den 21 januari, överskridit 18 dödsfall per miljon invånare, och den 1 februari i genomsnitt ett nytt maximum på över 28 dödsfall.