Vid ett rådhus möte, belyste kommunfullmäktige Miguel Pereira arbetet, liksom ”ansträngning och engagemang” i ”pandemiska omständigheter”, som utförs av den kommunala veterinärtjänsten (SVM) och förvaltningen av Animal Collection Centre of Figueira da Foz (CRAFF).

Sextioåtta djur återvände till sina ägare (66 hundar och två katter), 53 djur antogs och 279 (140 hundar och 137 katter) gavs till tillfälliga fosterfamiljer, läser ett pressmeddelande.

251 steriliseringar utfördes, men ”trots ansträngningen var det inte möjligt att nå det antal vi hoppats på”, sade Miguel Pereira.

Kommunen Figueira da Foz, i Coimbras distrikt, rapporterar insamlingen av ”192 skadade djur från 28 hundar för sanitetsbeslag, och mottagning av 129 djur (72 hundar och 57 djur), levererade av ägaren”.

Kommunens veterinärtjänst samarbetade i hanteringen av insamling och behandling av marina djur som strandats vid kusten i kommunens geografiska område.

Denna veterinärtjänst ansvarar också för uppgiften att ”inspektion och kontroll” av anläggningar som säljer produkter av animaliskt ursprung i allmänhet och PACE (Plan för godkännande och kontroll av anläggningar), fångst och insamling av övergivna djur, hantering av djuradoptioner, bland annat.

Projektet för det nya kommunala djuruppsamlings- och behandlingscentret, i Ferreira-a-Nova socken, är ”i specialitetsfasen” och har en investering på 500 tusen euro.